Att lära av andra

De flesta är nog överens om att vi som barn lär oss det mesta från andra. Vi lär oss hur man uppför sig, vi lär oss förhoppningsvis hälsosamma sätt att relatera till andra, hur man förhåller sig till sådant som händer, hur man hanterar smärta och motgångar, och så vidare. Fortsätt läsa